Zielony koktajl z białkiem konopnym

Jar­muż + Szpi­nak? Ide­alna por­cja wita­min i mine­ra­łów, któ­rych Twoje ciało potrze­buje do odbu­dowy mię­śni zmę­czo­nych po cięż­kim tre­ningu. Kono­pia i masło mig­da­łowe to bogate źró­dła białka, dzięki któ­rym zbu­du­jesz masę mię­śniową. Dorzuć banan dla smaku, Twoje ulu­bione mleko roślinne dla kon­sy­sten­cji i blen­duj!

Przygotowanie:


Krok 1

Jarmuż zblanszuj, żeby zmiękł i złagodniał w smaku.

Krok 2

Wszystkie składniki blenduj ok. 1 minuty na najwyższych obrotach.Komentarze (0)


Dodaj KomentarzDozwolone tagi: <b><i><br>Dodaj komentarz: